En blogg öppnar upp för omvärlden, framförallt för en skola utanför storstadens möjligheter. En blogg ger även möjligheter att diskutera källkritik, rättigheter, nätvett m m i en verklig situation.
En blogg är också ett verktyg för att utveckla skrivandet, öka motivationen, skapa engagemang och lust till att vilja lära sig.

Med en blogg arbetar man med flera mål och syften som beskrivs i läroplanen för grundskolan, både de övergripande målen men även specifika mål och färdigheter inom de ingående ämnena.