Smittkoppor är ett virus, den sprids som droppsmitta men också via luften. Smittkoppor kan te.x spridas mellan olika sjukhusavdelningar som till och med legat på skilda våningsplan.

Sjukdomen är känd för sina hudutslag, ofta över hela kroppen. De sjuka blev oftast svårt påverkade och dödligheten har angivits till cirka 20%, men kan också vara betydligt högre.

För att märka av att man är smittad tar det cirka 12 dygn (8-12dygn)

Det finns nya vacciner utvecklade som kan används, men någon specifik behandling finns inte.
Sedan år 1976 blev alla barn vaccinerade.

Källa: Folkhällsommyndigheten