Salmonella är ett virus som man oftast får genom kött & vatten och det förekommer i flertal europiska länder.

Salmonellas symtom är grova buksmärtor, feber, diarré och ibland kräkningar och det tar ca.3 dygn för salmonellan att bryta ut.

I svårare fall av salmonella används ofta antibiotikabehandlingar men i ”vanliga” fall ska man mest dricka vatten för att ersätta vätskeförlusten av diarréerna och kräkningarna.

Förr drabbades Sverige hårt av salmonellan, men nu förtiden är det bättre i livsmedelsbranschen och nu är det mycket mindre av salmonella utbrott.

För att förebygga salmonellan ska man värma maten innan man äter den, för då dör salmonella bakterierna.