Pest är en dödlig sjukdom som har dödat nästan halva Europa och Asiens befolkning under sitt värsta utbrott.

Pesten kommer ifrån bakterien Yersinia pestis som i första hand sprids till råttor, gnagare och dess loppor. Råttorna biter människor som i sin tur får pest. Inkubationstiden är 1-7 dagar.

Idag finns sjukdomen i Asien, Afrika, nord och syd Amerika och det har varit ungefär 79 dödsfall 2014-2015.

När man får pest så får man akut feber, huvudvärk och lymfkörtlarna svullnar upp. Man får blodförgiftning och det infekterade kroppsdelarna börjar långsamt bli svarta. Om man inte botar snabbt dör man.

Det finns många olika typer av pest. Böldpest hör till en de vanligaste.

Det går att bota men det är inte 100% chans att det fungerar. Man botar med olika sorters antibiotika beroende på vad för sorts pest man har.

Digerdöden är det kändaste utbrottet av pest genom tiderna och höll på under 1300-talet och 1400-talet. Det spred sig över hela Eurasiens kontinentplatta och nästan hälften dog. Digerdöden startade i Asien och spred sig väster ut. De första nordiska landet som pesten spred sig till var Norge och sedan snabbt vidare till Sverige och Finland.

De flesta människor tror att pesten är utdöd för att de har hört så mycket om digerdöden och om hur den dog ut under 1400-talet, men den lever vidare och människor fruktar den än idag.

Dödsdansen blev ett populärt motiv i och med pesten.

Dödsdansen blev ett populärt motiv i och med pesten.

 

 

Källor: Wikipedia, Folkhälsomyndigheten