Vår blogg är en plats för att dokumentera vår No-undervisning, en plats för lärande, för reflektioner och där vi tillsammans utvecklar vår digitala kompetens.

Vi är 14 elever i åk 6 och lärare på Fagerås skola, Kils kommun, mitt i Värmland.