Mässlingen är en infektion i luftvägarna, mässlingen är en bakterie och går att bota med medicin.

Sjukdomen är ovanlig i Sverige tack vare vaccination som sker första gången vid 1,5 år åldern. Mässlingen är mycket smittsam och ungefär 90 % insjuknar efter kontakt med en smittad.

Symptom är hög feber, hosta, snuva och ögonirritation och en mycket kraftig ljuskänslighet.

Mässlingens namn på latinska är Morbilli.

Under VM i fotboll 2014 i Brasiliens region  Ceará var det ett utbrott med Mässling.