Malaria är en sjukdom som sprids genom Anophelesmyggan. Denna mygga finns i Sverige och har skapat mest dödsfall. Men myggan lever helst på tropiska ställen.

Symtom kan vara feber, frossa, illamående, huvudvärk och muskelvärk men det märks efter 2 – 4 veckor. Vid infektion kan man bli medvetslös eller så kan man få svåra diarréer.

Man kan skydda sig med mygg medel. Men som tur så finns det många effektiva medel mot Malaria.

Till exempel sprids malariaparasiten med stickmyggor, och 2015 insjuknade uppskattningsvis 212 miljoner människor i malaria, varav 429 000 dog vilket gör att malariamyggan är det djur som dödar flest människor.

Malarimygga, från WIkiCommons

Emil A