Gulsot är ett tillstånd när bilirubin samlas i kroppen och gör så att huden, och bindhinnan som ligger framför ögonvitorna, tillsammans med andra slemhinnor antar det en gulaktig färgton. Gulsot är även kallat ikterus. Gulsot är egentligen ingen sjukdom det är mer en symtom.

Den vanligaste orsaken till gulsot är leverinflammation (hepatit).

Dem olika typerna har fått bokstavsbeteckning i vilken ordning det har upptäckts. Vanligaste bakomliggande infektioner i Sverige är hepatit A, B eller C som alla orsakas av virus.

Spädbarn kan också få symtomet 2-3 dygn efter födseln.

Man kan vaccinera sig mot hepatit. Om man får sjukdomen så finns ingen behandling utan det går över av sig själv. Men det kan ta flera månader.

Så kan gulsot se ut. Bild från Wikipedia Commons

Daniel