Om man hör någon säga dynamit tänker man antingen på Jönssonligans Dynamit-Harry eller på uppfinnaren, Alfred Nobel.
Alfred Nobel föddes den 21 oktober år 1833 i Stockholm. Han reste mycket som barn, och vuxen. Hans mamma hette Andriette och hans pappa Imanuel. Imanuel var också en uppfinnare och det var där ifrån som Alfred fick sitt stora intresse för att uppfinna. När Alfred bara var nio år flyttade han och hans familj till Sankt Petersburg för att hans pappas företag som arbetade med krigs vapen hemma i Sverige hade gått i konkurs. I Sankt Petersburg lyckades Imanuel bättre men det tog inte så många år för hans företag där att också gå i konkurs. När Alfred var sjutton år åkte han iväg på studieresa bland annat till Frankrike där han träffade kemisten Pelouze som visade honom nitroglycerinet och dess förmåga att sprängas.

Nobel familjen flyttade tillbaka till Sverige och Alfred började experimentera med nitroglycerinet. Han gjorde många olika försök att göra det mer säkert att spränga med men han kom inte på hur han skulle göra. Det hände dock en olycka i hans labb där fem personer omkom, inklusive hans bror Emil. Efter olyckan kände Alfred och Imanuel att de måste vara på ett säkrare ställe och då så köpte de en gård på Vinterviken och startade företaget Nitroglycerin AB.

Samtidigt kom Alfred på en av hans första uppfinningar: tändhatten. Tändhatten gjorde så att han kunde styra när nitroglycerinet skulle sprängas. Det var fortfarande lika farligt med sprängämnet och det kostade många liv för att hitta den perfekta lösningen. År 1864 genomförde Nobel sin första sprängning med nitroglycerinet.

Nobel tänkte att han skulle kunna blanda nitroglycerinet med ett annat ämne för att få det mer säkert och stabilt utan att minska sprängytan. Han testade många ämnen utan att lyckas. Tillslut testade han med kiselgur och det fungerade! Kiselguret sög upp nitroglycerinet och höll det på plats. Alfred Nobel tog patent på dynamiten år 1884.

I Nobels testamente stod det att hans pengar skulle gå till uppfinnare och fredsengagerade som varje år få pengar för vad de gjort. Ett år efter Nobel skrev sitt testamente så dog han i Italien den 10 december år 1896, han blev 63 år. Hans pris är det största priset i världen och den delas ut på Alfred Nobels dödsdag. De olika priserna är fredspriset, litteraturpriset, kemi, fysik och fysiologipriset.