Difteri är en mycket alvarlig sjukdom som obehandlad leder till döden 5-10% av de drabbade

”HISTORIA”:

Sjukdomen var vanlig i Sverige i början av 1900-talet. Och årligen dog många barn. Bakterierna börjar i svalgen eller i näsan. Tack vara förbättrad hygien och allmän vaccination är difterianfall mycket ovanlig i Sverige. Men anfallen finns fortfarande i andra länder som inte har bra vaccinations förmåga.

 BOTNING:

För att bota sjukdomen så får man antibiotika för att stoppa ”förökningen” av sjukdomen.

FÖR ATT INTE SMITTA:

För att inte smitta så får inte någon dricka eller äta utav de du druckit/ätit utav.  

Ett gammalt namn för difteri är ”strypsjukan” pga att sjukdomen ger andnings problem

EXEMPEL PÅ UTBROTT

Året 1984 & 1985 en begränsad difteriepidemi i Göteborg och Stockholm där ett par personer dog. Flera av de drabbade va alkoholmissbrukare som hade druckit hur samma flaska.

Av: Alexandra