fagerasNo

om naturvetenskap på Fageråsskolan

Kategori: Sjukdomar

Salmonella

Salmonella är ett virus som man oftast får genom kött & vatten och det förekommer i flertal europiska länder.

Salmonellas symtom är grova buksmärtor, feber, diarré och ibland kräkningar och det tar ca.3 dygn för salmonellan att bryta ut.

I svårare fall av salmonella används ofta antibiotikabehandlingar men i ”vanliga” fall ska man mest dricka vatten för att ersätta vätskeförlusten av diarréerna och kräkningarna.

Förr drabbades Sverige hårt av salmonellan, men nu förtiden är det bättre i livsmedelsbranschen och nu är det mycket mindre av salmonella utbrott.

För att förebygga salmonellan ska man värma maten innan man äter den, för då dör salmonella bakterierna.

 

Gulsot

Gulsot är ett tillstånd när bilirubin samlas i kroppen och gör så att huden, och bindhinnan som ligger framför ögonvitorna, tillsammans med andra slemhinnor antar det en gulaktig färgton. Gulsot är även kallat ikterus. Gulsot är egentligen ingen sjukdom det är mer en symtom.

Den vanligaste orsaken till gulsot är leverinflammation (hepatit).

Dem olika typerna har fått bokstavsbeteckning i vilken ordning det har upptäckts. Vanligaste bakomliggande infektioner i Sverige är hepatit A, B eller C som alla orsakas av virus.

Spädbarn kan också få symtomet 2-3 dygn efter födseln.

Man kan vaccinera sig mot hepatit. Om man får sjukdomen så finns ingen behandling utan det går över av sig själv. Men det kan ta flera månader.

Så kan gulsot se ut. Bild från Wikipedia Commons

Daniel

Malaria

Malaria är en sjukdom som sprids genom Anophelesmyggan. Denna mygga finns i Sverige och har skapat mest dödsfall. Men myggan lever helst på tropiska ställen.

Symtom kan vara feber, frossa, illamående, huvudvärk och muskelvärk men det märks efter 2 – 4 veckor. Vid infektion kan man bli medvetslös eller så kan man få svåra diarréer.

Man kan skydda sig med mygg medel. Men som tur så finns det många effektiva medel mot Malaria.

Till exempel sprids malariaparasiten med stickmyggor, och 2015 insjuknade uppskattningsvis 212 miljoner människor i malaria, varav 429 000 dog vilket gör att malariamyggan är det djur som dödar flest människor.

Malarimygga, från WIkiCommons

Emil A

Mässling

Mässlingen är en infektion i luftvägarna, mässlingen är en bakterie och går att bota med medicin.

Sjukdomen är ovanlig i Sverige tack vare vaccination som sker första gången vid 1,5 år åldern. Mässlingen är mycket smittsam och ungefär 90 % insjuknar efter kontakt med en smittad.

Symptom är hög feber, hosta, snuva och ögonirritation och en mycket kraftig ljuskänslighet.

Mässlingens namn på latinska är Morbilli.

Under VM i fotboll 2014 i Brasiliens region  Ceará var det ett utbrott med Mässling.

Lepra

Lepra (också kallad spetälska) är en sjukdom som bakterierna lever i huden och är vanlig i Kina, Indien, Afrika och några länder i Sydamerika.

Den sprids i luften och är väldigt ovanlig i Sverige. Den gör så att man tappar känsel och man blir förlamad man skadar sig lätt och kan då få stora sår. Det finns två former våt och torr form vid båda formerna kan man få skador på olika nerver.

Lepra kan botas helt genom långvariga antibiotikakurer.

källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lepra

 

Smittkoppor

Smittkoppor är ett virus, den sprids som droppsmitta men också via luften. Smittkoppor kan te.x spridas mellan olika sjukhusavdelningar som till och med legat på skilda våningsplan.

Sjukdomen är känd för sina hudutslag, ofta över hela kroppen. De sjuka blev oftast svårt påverkade och dödligheten har angivits till cirka 20%, men kan också vara betydligt högre.

För att märka av att man är smittad tar det cirka 12 dygn (8-12dygn)

Det finns nya vacciner utvecklade som kan används, men någon specifik behandling finns inte.
Sedan år 1976 blev alla barn vaccinerade.

Källa: Folkhällsommyndigheten

Röda Hund

Röda hund är en av de klassiska barnsjukdomarna. i Sverige har den nästan försvunnit sen vi började vaccinera barn mot den. Man får svullna i lymfkörtlar och blir snuvig och får feber. Även vuxna kan vaccineras röda hund försvinner inom 2-3 dagar. Sjukdomen kan orsaka fosterskada över 100000 barn föds med skadan. Om en kille får röda hund som äldre kan han bli steril.

Källa: Folkhölsamyndigheten

Pest

Pest är en dödlig sjukdom som har dödat nästan halva Europa och Asiens befolkning under sitt värsta utbrott.

Pesten kommer ifrån bakterien Yersinia pestis som i första hand sprids till råttor, gnagare och dess loppor. Råttorna biter människor som i sin tur får pest. Inkubationstiden är 1-7 dagar.

Idag finns sjukdomen i Asien, Afrika, nord och syd Amerika och det har varit ungefär 79 dödsfall 2014-2015.

När man får pest så får man akut feber, huvudvärk och lymfkörtlarna svullnar upp. Man får blodförgiftning och det infekterade kroppsdelarna börjar långsamt bli svarta. Om man inte botar snabbt dör man.

Det finns många olika typer av pest. Böldpest hör till en de vanligaste.

Det går att bota men det är inte 100% chans att det fungerar. Man botar med olika sorters antibiotika beroende på vad för sorts pest man har.

Digerdöden är det kändaste utbrottet av pest genom tiderna och höll på under 1300-talet och 1400-talet. Det spred sig över hela Eurasiens kontinentplatta och nästan hälften dog. Digerdöden startade i Asien och spred sig väster ut. De första nordiska landet som pesten spred sig till var Norge och sedan snabbt vidare till Sverige och Finland.

De flesta människor tror att pesten är utdöd för att de har hört så mycket om digerdöden och om hur den dog ut under 1400-talet, men den lever vidare och människor fruktar den än idag.

Dödsdansen blev ett populärt motiv i och med pesten.

Dödsdansen blev ett populärt motiv i och med pesten.

 

 

Källor: Wikipedia, Folkhälsomyndigheten

Difteri

Difteri är en mycket alvarlig sjukdom som obehandlad leder till döden 5-10% av de drabbade

”HISTORIA”:

Sjukdomen var vanlig i Sverige i början av 1900-talet. Och årligen dog många barn. Bakterierna börjar i svalgen eller i näsan. Tack vara förbättrad hygien och allmän vaccination är difterianfall mycket ovanlig i Sverige. Men anfallen finns fortfarande i andra länder som inte har bra vaccinations förmåga.

 BOTNING:

För att bota sjukdomen så får man antibiotika för att stoppa ”förökningen” av sjukdomen.

FÖR ATT INTE SMITTA:

För att inte smitta så får inte någon dricka eller äta utav de du druckit/ätit utav.  

Ett gammalt namn för difteri är ”strypsjukan” pga att sjukdomen ger andnings problem

EXEMPEL PÅ UTBROTT

Året 1984 & 1985 en begränsad difteriepidemi i Göteborg och Stockholm där ett par personer dog. Flera av de drabbade va alkoholmissbrukare som hade druckit hur samma flaska.

Av: Alexandra

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén